Pomocníci

Na jednotlivých letoviscích si můžeme najmout pomocníky.
 
Pozor!
Nevyškolený pomocník sníží hodnotu týmu, tím pádem i Tip Bonus.
24 hodin denně pracuje pouze specialitsta na služby, ostatní pomocníci jen v době spuštěné hry.
Při přesunu pomocníka na jiné letovisko "Turistickou třídou" je tento 24 hodin nefunkční (na cestě).
 
 

Pomocník

Funkce

Odpovídá hostům na jejich otázky a pomáhá jim získat předměty, které během svého pobytu chtějí, pokud jsou na skladě.

Stará se o ubytovací zařízení, která potřebují uklidit.

Vybírá výnosy z budov, směřuje hosty k atrakcím.

Zalévá květiny, keře a stromy, které to potřebují.

 
cena

trvání dní

7

30

90

5

17

39

 

Pomocníky najmeme přes Administrativní budovu.

Abychom získali co největší výhody, je dobré pomocníka vytrénovat. Tento trénink je však za mušle, takže je třeba zvážit, zda se vyplatí, žvláště při najmutí pracovníka na kratší dobu ( pokud si jej vyškolíme, je výhodnější jej nepropouštět ale smlouvu příležitostě prodloužit). Také při výběru pomocníka bychom si měli rozmyslet, které již vytrénované vlastnosti nám nejvíce vyhovují.

Pomocníka můžeme také přesunout na jiné letovisko, avšak u turistické třídy tento přesun trvá 24 hodin a po tuto dobu nebude pomocník funkční.

(při kratší době zaměstnání se to opět nevyplatí, takže raději hned zvažme, na které letovisko pomocníka najmout).

Výpočet BZ u pomocníků
Činitel závisí na počtu zaplněných koleček u kvalifikace pomocníka, bez pomocníka je činitel 1.

Kolečka

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Činitel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

    

( Z + Ú ) x Č

Základ = 25

Úroveň hráče

Činitel

 

Z x Č

Základ = BZ dané budovy, zde se bere v potaz i vylepšení budovy

Činitel

 

Z x Č

Základ = BZ dané rostliny

Činitel

 

Pokud si hráč s pomocníky obslouží, uklidí či zalije sám, získá stejný počet BZ jako od pomocníka. 

Jestliže má více pomocníků stejné kategorie, získá průměr jejich vypočtených BZ.


Příklad  výpočtu u hráče v úrovni 36 , čistič má 1 plné kolečko kvalifikace, takže Činitel je 3.

( Základ     +    Úroveň )    x    Činitel    =    Celkem

25

36

3

183*

Hráč ve stejné úrovni, avšak specialista nemá žádné vyškolení, činitel je tedy 1, stejně jako u hráče bez specialisty.

( Základ     +    Úroveň )    x    Činitel    =    Celkem

25

36

1

61

 

 

 Akce

Při akcích můžeme čásky BZ od pomocmíků násobit. 

V případě Úkidového týdne, kdy je bonus s čističem + 100%, získáme u výše  vypočteného čističe * 366 BZ

bez pomocníka by to bylo jen + 50% z 61 (25+36), což znamená 92 BZ.