Profesionání zaměstnanci

25.11.2015 12:58

Profesionání zaměstnanci, které lze najmout za mušle, dávají nyní v porovnání s regulérními zaměstnanci dvojnásobný bonus, avšak POZOR jejich trénink je též za  mušle.