Hosté

V Recepci se nám shromažďují skupiny hostů, kteří mají určitý předem daný rozpočet. Pokud celý tento rozpočet utratí za ubytování, potřeby v budovách, zboží a zodpovězené otázky (bublinky nad hosty), jsou připraveni letovisko opustit (bublinky s kufry).
VIP hosté jsou blíže rozepsáni ve zvláštní sekci zde
 
Jak získat více Hostů: